Atsakyk teisingai!
... pastebėjau greta kunigo Vizbaro vidutinio ūgio, jauną ir liesą, geltonplaukį vyrą su nunešiota studentiška tužurka. Studento veidas juo žemyn, juo ėjo siauryn ir baigėsi gelsva smailia barzdike, viršum kurios tįsojo nusvirę, irgi gelsvi, ūsiukai... (M. Račkauskas. Užrašai, p. 341)
Kuri nuotrauka atitinka aprašymą? Koks tai rašytojas?
ABC
Kurio ketureilio autorius yra poetas Stasys Anglickis?

A.
Mus tėviškė kaip motina priglaudžia
Ir neapleidžia,
Neužmiršta niekados.
Ir aš jau visuomet – širdis tai jaučia –
Pasaulin žvelgsiu akimis Ventos.

B.
Ten, kur Venta,
Skris ir mano daina.
Ji tik viena, tarsi Venta,
Iš mano širdies išsilies.

C.
Po pilka žemės miline,
Ten geros širdys miega...
Jau nesapnuoja ten manęs,
Jau nebelaukia niekas.
Kas šių darbų autorius?
• Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Su kitais autoriais. 1963 m.
• Lietuvių kalbos antonimų žodynas. 1985 m.
• Mokyklinis tarptautinių žodžių žodynas. Su kitais autoriais. 1995 m., 2000 m.
• Frazeologijos žodynas. Su kitais autoriais. 2001 m.
• Mokyklinis lietuvių kalbos antonimų žodynas. Su kitais autoriais. 2002 m.
• Antonimų žodynas. 2003 m.
• Antonimija ir antonimai. 2008 m.
XIX a. švietėjas Laurynas Ivinskis. Ką sako apie jo gyvenimą ir veiklą ši nuotrauka?
Kurios dainos žodžiai yra parašyti poeto Jovaro?

A.
Daina „Ko liūdi, berželi, ko liūdi?“

B.
Tu siūbuok,
Berželi, prie kelio palinkęs,
Kai aš namo
Sugrįžtu iš to tolimo kelio. (Jungėnų kaimo kapela)

C.
Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj,
Raudonos, kad pravirkt gali, -
Rasa ten laša nuo lelijų -
Lyg dalgio ašmenys - gaili. (V. Kernagis)
Kokiame Šiaulių rajono kaime 10 mėnesių kunigavo rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas?
O juo ir dabar – išvingiavusiu, žinomu, –
matome – eina Laurynas su Simonu (S. Daukantas)
karštai svarsto rašto lietuvišką paskirtį,
po pažastim neša „Būdą” ir „Metskaitlį”
(V. Reimeris. Jiedu)

Kas yra „Metskaitlis”?
Merginos tą dieną prašydavo dievo, kad užderėtų linų ir kanapių derlius, kad joms „netektų vaikščioti nuogoms“. Į kokį senovės lietuvių dievą merginos kreipdavosi?
Kuršėnuose yra viena aikštė. Kieno vardu ji pavadinta?
Apie kokią vietovę rašo poetas Vacys Reimeris?

...čia gimęs, kiekvienas tarti galėtų:
o žeme auksine, o žeme molėta,
Nuo amžių žemaičio glausta ir mylėta...

Molėta žeme, tu – man atrodo –
Dar nenustojus stebuklų galios, -
Žiūriu, kaip žiedžia eilinį puodą
Vaikystės draugas - Puodžių Karalius.

(elektroninis laiškas): Siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus Jums, bibliotekos darbuotojoms, ir mano gimtojo miesto knygos bičiuliams, minint gražią sukaktį. Man malonu, kad savo metu ir aš darbavausi tada ką tik įsteigtoje miesto viešojoje valstybinėje bibliotekoje...
Kurie Kuršėnų miesto garbės piliečiai yra rašytojai?
Kurio romano autorė yra V. Jasukaitytė?
Kieno vardu Kuršėnuose pavadinta miesto biblioteka?
Kiek yra Lietuvių kalbos žodyno tomų?
Kurį žodyną priskirtumėte šiam aprašymui?
Kuris rašytojas apie save kalba šioje ištraukoje?
...Kuršėnuose gimiau, augau, baigiau pradinius ir vidurinius mokslus, gyvenau ir gyvenu čia. Sunku man būtų gyventi, jei pro savo kambario langą nematyčiau Ventos. Kas rytą ji vis kitokia, skirtingais rūkais apsidraikiusi, nevienoda šviesa nusispalvinusi, vis kitokiais raibuliais išsibangavusi. Gal pagal jos lėtą, neskubią, užsisvajojusią tėkmę ir aš gyventi įpratau… (G. Adomaitytė)
Ką mums sako Šakynos riboženklio nuotrauka apie kalbininkę Aldoną Jonaitytę?
Kokioje vietovėje yra šis antkapinis paminklas?
Kuris Kuršėnų miesto garbės pilietis yra rašytojas?
Kuris paminklas skirtas Laurynui Ivinskiui?
ABC